ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Eυέλικτο προγράμμα ασφάλισης σκαφών, που καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών προσφέροντας προστασία στο απρόβλεπτο γεγονός.

Τα προγράμμα απευθύνεται τόσο σε αυτούς που θέλουν να ασφαλιστούν μόνο βάσει της υποχρεωτικής ασφάλισης ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που ο νόμος 4256/2014, όσο και σε αυτούς που θέλουν να ασφαλιστούν ολοκληρωμένα, καλύπτοντας και το ίδιο το σκάφος τους.


ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:Αστική Ευθύνη μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 800.000,00 - για κάθε ατύχημα, ή συμβάν και στο σύνολο, σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 4256/2014 με τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

 • Θάνατο/ Σωματικές Βλάβες
 • ανά πρόσωπο μέχρι 50.000 €
 • με μέγιστο ποσό ανά συμβάν μέχρι 500.000 €
 • Υλικές Ζημιές μέχρι 150.000 €
 • Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης μέχρι 150.000 €


Στα μη μηχανοκίνητα Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής δεν δίνεται η κάλυψη θαλάσσιας ρύπανσης και τα κεφάλαια διαμορφώνονται ως εξής:

 • Θάνατο/ Σωματικές Βλάβες μέχρι 180.000 €
 • Υλικές Ζημιές μέχρι 90.000 €


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
SEA LEGAL PROTECTION (Νομική Προστασία Σκάφους) μέχρι του ποσού των 3.000 Ευρώ με το παρακάτω επασφάλιστρο:

 • Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά από επείγον περιστατικό σοβαρού ατυχήματος με Ετήσιο κόστος 7 €.
 • Η μεταφορά θα γίνεται με ασθενοφόρα, αεροπλάνα ή ελικόπτερα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδος επιλέξει ο ασθενής, με γνώμονα τη ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του.
 • Η κάλυψη θα αφορά τους νόμιμους επιβαίνοντες στο σκάφος και ο χώρος παροχής των υπηρεσιών αυτών είναι η ελληνική επικράτεια.
 • Προϋπόθεση για την υγειονομική μεταφορά είναι : το επείγον περιστατικό να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί σε υγειονομική μονάδα της περιοχής που βρίσκεται ο καλυπτόμενος παθών.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΟΥ 6943629830 'H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
EMAIL:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ: