ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ασφαλίζονται άτοµα µέχρι 65 ετών.
Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ και ισχύει για διάρκεια ταξιδιού 1 – 30 µέρες.
Για προορισµούς εκτός Ελλάδας ή ΕΕ
Δυνατότητα διπλασιασµού κεφαλαίων και αντίστοιχα ασφαλίστρων.
Δυνατότητα µείωσης κεφαλαίων και αναλογικά ασφαλίστρων.
Επέκταση κάλυψης, για οξύ επείγον περιστατικό ασθενείας (που δεν προϋπήρχε της ασφάλισης) στα Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα και στο Νοσοκοµειακό Επίδοµα, µε προσαύξηση στο πρόγραµµα κατά 30% του ασφαλίστρου.
Για την έκδοση συµβολαίου ή αντίστοιχης βεβαίωσης θα πρέπει να αποστέλλεται και αποδεικτικό εξόφλησης του εφάπαξ ασφαλιστηρίου.

Μετά την έκδοσή του το ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται.

tajidiotiko

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΟΥ 6943629830 'H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
EMAIL:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ: