ΥΠΕΡΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Παρέχεται πρωτοβάθμια περίθαλψη σε άτομα ηλικίας 60 έως 80 ετών, σε Συμβεβλημένο με την Εταιρία Δίκτυο Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, μέσω του 24ωρου Συντονιστικού Κέντρου στο τηλέφωνο 801-11-01234


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

  1. Κατώτατη ηλικία έναρξης ασφάλισης : 60 ετών
  2. Ανώτατη ηλικία έναρξης ασφάλισης: 80 ετών
  3. Μικτό ασφάλιστρο : € 440,8 Περιλαμβάνεται Δ.Σ. 20% και Φ.Α. 15%

 

Ιατρικές επισκέψεις Σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών σε ολόκληρη την Ελλάδα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ. Με συμμετοχή του Ασφαλισμένου €6
Κατ' οίκον ιατρικές επισκέψεις Από συμβεβλημένους ιατρούς. Η κάλυψη ισχύει για το λεκανοπέδιο Αττικής και τις πρωτεύουσες των νομών. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ. Με συμμετοχή του Ασφαλισμένου € 18
Διαγνωστικές εξετάσεις Σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ. Με συμμετοχή του Ασφαλισμένου 20%
Ετήσιο check-up Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια ετήσιου check-up είναι το κλείσιμο ραντεβού από το Συντονιστικό Κέντρο. Το ετήσιο check-up περιλαμβάνει:
  • Γενική αίματος
  • Γενική ούρων
  • Σάκχαρο
  • Ουρία
  • Ουρικό οξύ
  • Χοληστερίνη
  • Τριγλυκερίδια
Ιατρικές επισκέψεις Σε ιατρεία μη συμβεβλημένων ιατρών Παρέχεται όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα από το αντίστοιχο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών. Η αποζημίωση ανέρχεται σε € 30, απολογιστικά.
Κατ' οίκον ιατρικές επισκέψεις Μη συμβεβλημένων ιατρών Παρέχεται όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα από το αντίστοιχο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιατρών. Από την αποζημίωση αφαιρείται η συμμετοχή του ασφαλισμένου ύψους € 18 και καταβάλλεται το υπόλοιπο με ανώτατο όριο τα € 24.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΟΥ 6943629830 'H ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
EMAIL:

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ: