ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

BASIC 100

  • Σωματικές Βλάβες τρίτων 1,220,000 € ανα θύμα
  • Υλικές Ζημιές τρίτων 1,220,000 € ανα συμβάν
  • Επέκταση Α.Ε εντός φυλ.χώρων παρέχεται
  • Επέκταση Α.Ε στο εξωτερικό παρέχεται
  • Φροντίδα ατυχήματος παρέχεται
  • Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος παρέχεται
  • Προστασία Β/Μ παρέχεται
  • Ζημιές απο ανασφάλιστο όχημα 30,000 €
  • Νομική προστασία 3,000 €

CALL US 22840-28090 OR CONTACT US FOR MORE INFORMATION

INTROS_NAME_FIELD:
EMAIL:

MESSAGE: