ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

BASIC 200

 • Σωματικές Βλάβες τρίτων 1,220,000 € ανα θύμα
 • Υλικές Ζημιές τρίτων 1,220,000 € ανα συμβάν
 • Επέκταση Α.Ε εντός φυλ.χώρων παρέχεται
 • Επέκταση Α.Ε στο εξωτερικό παρέχεται
 • Φροντίδα ατυχήματος παρέχεται
 • Ρυμούλκηση συνέπεια ατυχήματος παρέχεται
 • Προστασία Β/Μ παρέχεται
 • Ζημιές απο ανασφάλιστο όχημα 30,000 €
 • Νομική προστασία 3,000 €
 • Οδική Βοήθεια Ισχύει
 • Θραύση Κρυστάλλων Ισχύει

CALL US 22840-28090 OR CONTACT US FOR MORE INFORMATION

INTROS_NAME_FIELD:
EMAIL:

MESSAGE: