ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σε συνδυασμό με τον υπάρχων φορέα κοινωνικής ασφάλισης που ήδη έχετε το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα έξοδα της νοσοκομειακής περίθαλψης και προσφέρει στους ασφαλισμένους, σε περίπτωση ανάγκης, λύσεις και άμεση πρόσβαση σε συμβεβλημένες υπηρεσίες Υγείας Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν ιδιωτική κάλυψη υγείας με πολύ χαμηλό κόστος.

 • Ισόβιο πρόγραμμα
 • 24ωρο συντονιστικό κέντρο υπηρεσιών υγείας
 • 200.000 € ανά νοσηλεία για νοσοκομειακή περίθαλψη στην Ελλάδα & στο εξωτερικό
 • 100% κάλυψη σε όλα τα συμβεβλημένα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία με συμμετοχή Ταμείου
 • Επιλογή θέσης νοσηλείας Μονόκλινο, δίκλινο, τρίκλινο
 • Κάλυψη μικροεπεμβάσεων που δεν χρήζουν νοσηλείας.
 • Κάλυψη εξόδων πρώτων βοηθειών από ατύχημα σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
 • Αμοιβές αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Κάλυψη εντατικής
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες χωρίς νοσηλεία
 • Χειρουργικό επίδομα & Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα
 • Επίδομα τοκετού 600 – 1000
 • Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα

CALL US 22840-28090 OR CONTACT US FOR MORE INFORMATION

INTROS_NAME_FIELD:
EMAIL:

MESSAGE: